Szolgáltatások

Robbanásbiztos berendezések felülvizsgálata


A robbanásbiztos villamos berendezések felülvizsgálata robbanásveszélyes térségekben, az MSZ EN 60079 szabványsorozat előírásai alapján, valamint a 54/2014.(XII.5) BM r. Országos Tűzvédelmi Szabályzat (OTSZ.) és a 3/2003 (III.11.) FMM-ESzCsM. rendelet figyelembevételével történik.

Olyan szemrevételezéses felülvizsgálat, közeli felülvizsgálat vagy részletes felülvizsgálat, mely a gyártmányok helyszíni szerelés ellenőrzését és jegyzőkönyvben történő kiértékelését takarja.

A felülvizsgálatok kitérnek az adott gyártmány alkalmazási jelére és az ezt igazoló tanúsítvány vagy gyártói nyilatkozat alapján való alkalmazhatóságára is

54/2014.(XII.5) BM r. Országos Tűzvédelmi Szabályzat (OTSZ.) 277. § (1) szerint felülvizsgálatot kell végezni a villamos berendezés használatbavételét követően a berendezés üzemeltetője, ha jogszabály másként nem rendelkezik:

a)300 kilogrammnál vagy 300 liternél nagyobb mennyiségű fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes osztályba tartozó anyag gyártására, feldolgozására, tárolására, felhasználására szolgáló helyiség vagy szabadtér esetén legalább 3 évenként.

A 40/2017. (XII. 4.) NGM rendelet (VMBSZ) alapján az alábbi rendszerességgel kell felülvizsgálatokat végezni:

a) legalább 6 havonta részletes felülvizsgálat végzése azokon a potenciálisan robbanásveszélyes környezetben működő nem helyhez kötött, fokozott igénybevételnek kitett tokozásokon, amelyeket gyakran ki kell nyitni;

b) legalább évente legalább közeli felülvizsgálat végzése a potenciálisan robbanásveszélyes környezetben működő mozgatható (kézi, hordozható vagy szállítható) villamos gyártmányokon;

c) legalább 3 évenként legalább közeli felülvizsgálat végzése a potenciálisan robbanásveszélyes környezetben működő villamos berendezésen;

9/2015. (III. 25.) BM rendelet alapján a fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes osztályba tartozó anyag előállítására, feldolgozására, tárolására szolgáló helyiségek, szabadterek - ha ott az anyag robbanásveszélyes állapotban fordul elő - villamos berendezéseinek vizsgálatához a vizsgálatot végző személynek az erősáramú berendezések felülvizsgálója vagy erősáramú berendezések időszakos felülvizsgálója szakképesítésével kell rendelkeznie, és azon felül az Országos Képzési Jegyzék szerinti sújtólég- és robbanásbiztos villamosberendezés-kezelő vagy robbanásbiztos berendezés kezelő szakképesítéssel is rendelkeznie kell. A fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes osztályba tartozó anyag előállítására, feldolgozására, tárolására szolgáló helyiségek, szabadterek villamos berendezéseinek felülvizsgálatát két, vagy több személy együttesen is végezheti, ha mindegyikük rendelkezik az (1) bekezdésben meghatározott szakképesítéssel és legalább az egyikük rendelkezik a (2) bekezdésben meghatározott szakképesítéssel

Vissza a szolgáltatásokhozKövetkező szolgáltatás

Keressen minket bizalommal! Telefon:+36209326959


Székhely

IPARTECHNOLÓGIA Kft. 4027 Debrecen, Füredi út 67.

Postacím

IPARTECHNOLÓGIA Kft. 3580 Tiszaújváros Pf.:67

Telephely

3580 Tiszaújváros, Mol Petrolkémia Zrt. (TVK) Ipartelep, hrsz. 2083.

Elérhetőségek / Kapcsolat

villamos biztonságtechnikai állapotfelmérés

munkavédelmi állapotfelmérés

tűzvédelmi állapotfelmérés


Mindannyiunk munkaterületén elengedhetetlen az előírt biztonságtechnikai, munkavédelmi, tűzvédelmi dokumentációk megléte, azok helyessége.

Ingyen kínáljuk Önnek a megoldást!

villamos biztonságtechnikai
állapotfelmérés

munkavédelmi
állapotfelmérés

tűzvédelmi
állapotfelmérés

Minden elkötelezettség nélkül elvégezzük vállalkozása, vagy a beosztásához tartozó terület villamos biztonságtechnikai, munkavédelmi, tűzvédelmi állapotfelmérését. Szakértő kollégáink átvizsgálják a meglévő dokumentációkat, feltérképezik a hiányosságokat és javaslatot tesznek azok megszüntetésére.
Ha a napi feladatok lefoglalják, ha nem kenyere az adminisztráció, bízza ránk a biztonságtechnikai állapotfelmérést.
Keressen meg bennünket, és mi levesszük válláról ezt a terhet!