Jogi nyilatkozat

FIGYELEM: A webhely használata előtt kérjük, olvassa el az alábbi használati feltételeket! A webhely használatával Ön ezeket a feltételeket magára nézve kötelezőnek fogadja el. Amennyiben a használati feltételeket ("feltételek") nem fogadja el, kérjük, ne használja ezt a webhelyet!

A webhely használata

A www.IPARTEC.hu az ezen a webhelyen ("webhely") található anyagok kizárólag személyes, nem kereskedelmi célú tanulmányozását és letöltését engedélyezi, azzal a feltétellel, hogy Ön az eredeti anyagokat vagy azok másolatait érintő szerzői jogokat és a szellemi alkotásokhoz fűződő egyéb jogokat maradéktalanul tiszteletben tartja. Jelen webhelyen található anyagokat Ön nem jogosult módosítani, újra előállítani, nyilvánosan közzétenni, előadni, terjeszteni, illetve egyéb módon a nyilvánosságot szolgáló vagy kereskedelmi céllal felhasználni. Ezen anyagok más webhelyeken, illetve számítógépes hálózati rendszerekben való bármilyen célú felhasználása tilos. A webhelyen található anyagok szerzői jogi védelem alatt állnak és azok bármely, engedély nélküli felhasználása szerzői jogi, szabadalmi (védjegyoltalomról szóló) és egyéb jogszabályokba ütközhet. Jelen feltételek bármilyen megszegése esetén Ön automatikusan elveszíti a webhely használatára vonatkozó engedélyt, és az innen már letöltött vagy kinyomtatott minden anyag megsemmisítésére köteles.

Adatkezelés

A IPARTECHNOLÓGIA Kft. honlapjának látogatása során a technikai és felhasználási sajátosságoknak megfelelően adatok jutnak Önről a IPARTECH.hu internetes oldal üzemeltetőjének birtokába.A IPARTECHNOLÓGIA Kft. számára kiemelt fontosságú cél az internetes oldalát látogatók által rendelkezésre bocsátott személyes adatok védelme, a látogatók információs önrendelkezési jogának biztosítása.

A IPARTECHNOLÓGIA Kft. elkötelezi magát a látogatók személyes adatainak oly módon történő kezelése mellett, amely a vonatkozó hatályos jogszabályoknak teljes körűen eleget téve járul hozzá a látogatók biztonságos internetezési lehetőségeinek megteremtéséhez.

A IPARTECHNOLÓGIA Kft. kijelenti, hogy a látogatók személyes adatait bizalmasan, a hatályos jogszabályi előírásokkal összhangban kezeli, gondoskodik azok biztonságáról, megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, amelyek a vonatkozó jogszabályi rendelkezések érvényre juttatásához szükségesek.

A IPARTECHNOLÓGIA Kft. különös figyelmet fordít tehát az Ön adatainak védelmére, s a jelen Adatkezelési Nyilatkozattal ezen adatok felhasználásáról tájékoztatja Önt.Kérjük, hogy a részletesebb adatkezelési szabályok megismeréséhez olvassa el adatvédelmi szabályzatunkat, amelyben kinyilvánítjuk azokat az elveket, melyek meghatározzák a személyes adatok védelmével kapcsolatos gyakorlatunkat, bemutatjuk azokat a szolgáltatásokat, melyek során látogatóinktól személyes adatokat kérünk, nyilatkozunk továbbá arról, hogy milyen célokra, és hogyan használjuk fel az ilyen jellegű adatokat, illetve hogyan biztosítjuk a személyes adatok megőrzését és védelmét.

Jogi nyilatkozat

A webhelyen elérhető anyagok és szolgáltatások önmagukban, jótállás vagy garancia vállalása nélkül jutnak el Önhöz, ideértve akár a kereskedelmi forgalomba hozhatóságot érintő, akár egy adott célnak való megfeleléssel vagy a szellemi alkotásokkal kapcsolatos garanciákat. A www.IPARTECH.hu saját termékeivel és szolgáltatásaival kapcsolatos kötelezettségeit kizárólag csak a velük kapcsolatos szerződés határozza meg, és ezeket a szerződéseket semmilyen, a jelen webhelyen található anyag nem befolyásolja. A www.IPARTECH.hu továbbá nem garantálja, hogy a jelen webhelyen található anyagok, vagy szolgáltatások pontosak és teljesek. A www.IPARTECH.hu bármikor, előzetes értesítés nélkül módosíthatja a jelen webhelyen található anyagokat és szolgáltatásokat, vagy a bennük részletezett termékeket. A webhelyen fellelhető anyagok és szolgáltatások esetenként elavultak lehetnek, a www.IPARTECH.hu nem vállal kötelezettséget azok frissítésére.

A felelősség korlátozása

A www.IPARTECH.hu illetve a jelen oldalakon említett harmadik személyek kifejezetten kizárják a webhely, és az ehhez kapcsolódó egyéb webhelyek, illetve az ezeken található anyagok, információk vagy szolgáltatások használatából, használatra való képtelenségből vagy a használat következményeiből származó bármely kárért való, akár szerződéses kötelmen alapuló, akár szerződésen kívüli károkozásból eredő vagy más jogszabályra, elvre hivatkozó felelősséget (korlátozás nélkül, ideértve a profitveszteségből származó, adatok elvesztéséből vagy az üzletmenet megszakításából származó károkat). A fenti rendelkezés akkor is érvényes, ha a bekövetkezett kár felmerülésének lehetőségére a www.IPARTECH.hu-t vagy az egyéb említett személyeket és cégeket előzetesen figyelmeztették, ha Önnek a jelen webhely anyagainak, adatainak vagy szolgáltatásainak használata következtében akár az Ön által használt berendezésben bármilyen javítási, szerelési igénye merülne fel, annak költségeit teljes egészében Ön köteles viselni. Amennyiben az alkalmazandó jog a véletlenszerűen vagy közvetett módon bekövetkező káreseményekért való felelősség kizárását megtiltja, akkor a fenti korlátozás és felelősség-kizárás Önre nem vonatkozik.

Felhasználói közzétételek

A www.IPARTECH.hu nem kíván titkos vagy a szellemi alkotásokat megillető jogi védelem alatt álló adatokat szerezni Öntől a webhelyen keresztül. Az Ön által a jelen webhelyre átvitt vagy küldött anyagok, információk vagy egyéb közlemények ("Közlemények") nem tekintendők sem titkosnak, sem a szellemi alkotásokat megillető jogi védelem alatt állónak. A www.IPARTECH.hu ezen Közleményekkel kapcsolatosan semmiféle kötelezettséget nem vállal. A www.IPARTECH.hu valamint feljogosított megbízottai a Közleményeket és minden azokban megjelenő adatot, képet, hangot, szöveget és egyéb elemet bármely kereskedelmi vagy nem kereskedelmi célra szabadon másolhatnak, közzétehetnek, terjeszthetnek, átírhatnak, illetve egyéb módon szabadon felhasználhatnak. Amennyiben a termékek vagy szolgáltatások fogadása érdekében Ön olyan információt közöl, amellyel az Ön személye azonosítható, azokat a www.IPARTECH.hu a Magyar Tartalomszolgáltatók Egyesülete Online Adatvédelmi Nyilatkozatának megfelelően kezeli.

Hivatkozások más webhelyekre

A jelen webhelyről más webhelyekre való csatlakozás lehetőségének célja kizárólag az Ön kényelmét szolgálja. Amikor ezen kapcsolódási lehetőségeket igénybe veszi, a jelen webhelyet el fogja hagyni. A www.IPARTECH.hu ezen további kapcsolódó webhelyek egyikét sem ellenőrzi, és nem felelős ezen webhelyekért vagy azok tartalmáért. A fentiekből következően a www.IPARTECH.hu az ilyen oldalakat, illetve a bennük fellelhető információt, szoftvert, vagy más terméket vagy anyagot nem hagyta jóvá, azokért, illetve felhasználásuk következményeiért nem vállal garanciát. A jelen webhelyhez kapcsolódó valamennyi más webhelyre való belépés az Ön kizárólagos felelősségére történik.

Hivatkozások erre a Webhelyre

Elhelyezhet más webhelyekre olyan hivatkozásokat, amelyek erre a Webhelyre mutatnak, de ekkor be kell tartania az Irányelvek www.IPARTECH.hu webhelyek hivatkozásához című szabályzat és az összes vonatkozó törvény előírásait.

Általános tudnivalók

Az ügyfélkapun keresztül elérhető valamennyi információ a IPARTECHNOLÓGIA kft szellemi terméke, szerzői jogvédelem alatt áll. Ezen szellemi termékek minden további felhasználásához (lemásolásához, sokszorosításához, átdolgozásához, felhasználásához) a  IPARTECHNOLÓGIA kft kifejezett hozzájárulása szükséges!

A www.IPARTECH.hu jogosult jelen Feltételeket bármikor módosítani ezen anyag frissítésével. Tanácsoljuk, hogy ezt az oldalt időről időre ismét tanulmányozza át, hogy megismerje az éppen időszerű, Önre kötelező erejű Feltételeket.


Mindannyiunk munkaterületén elengedhetetlen az előírt biztonságtechnikai, munkavédelmi, tűzvédelmi dokumentációk megléte, azok helyessége.

Ingyen kínáljuk Önnek a megoldást!

villamos biztonságtechnikai
állapotfelmérés

munkavédelmi
állapotfelmérés

tűzvédelmi
állapotfelmérés

Minden elkötelezettség nélkül elvégezzük vállalkozása, vagy a beosztásához tartozó terület villamos biztonságtechnikai, munkavédelmi, tűzvédelmi állapotfelmérését. Szakértő kollégáink átvizsgálják a meglévő dokumentációkat, feltérképezik a hiányosságokat és javaslatot tesznek azok megszüntetésére.
Ha a napi feladatok lefoglalják, ha nem kenyere az adminisztráció, bízza ránk a biztonságtechnikai állapotfelmérést.
Keressen meg bennünket, és mi levesszük válláról ezt a terhet!