Hírek

Karbantartás elmélet : TPM - Just in Time - 5S - beszéljünk inkább magyarul! Második rész.


Állapotfüggő karbantartás 

A javítási és karbantartási technológiák fejlődésével kialakult az állapotfüggő, rugalmas ciklusidejű, vagy prediktív karbantartás gyakorlata. Ennek alapja a gépek állapotának pontos meghatározása, ami azért lehetséges, mert a gépek különböző komponensei valamilyen figyelmeztető jelzést, elváltozást mutatnak meghibásodásuk előtt, illetve a meghibásodási folyamat kezdeti stádiumában. Ezek a jelzések bizonyos fizikai paraméterek, változók, folyamatok mérésével és elemzésével azonosíthatók, diagnosztizálhatók. Különböző hibadiagnosztikai technikák, technológiák alakultak ki, mint pl. a legrégebbi és egyben a legsikeresebb technológia a rezgésdiagnosztika. Nagyon sikeres még a széles körben alkalmazható termográfia, az ultrahangos hibadetektálás, a villanymotorok vizsgálatára szolgáló motoráram diagnosztika, vagy az olajban lévő kopási részecskék vizsgálatát használó ferrográfia. Ezek roncsolás-mentes vizsgálatok (NDT: non-destructive testing), a gépek üzemeltetését nem zavarják, és a termelési folyamatba beavatkozást nem igényelnek, azt nem zavarják meg.

A vizsgálatok lehetnek időszakosak, periodikusak (off-line felügyelet), vagy folyamatosak (on-line felügyelet). Az on-line diagnosztikai rendszerek általában multiplexáltak, míg az on-line védelmi rendszerek real-time működésűek. A multiplexált diagnosztikai rendszerek a méréseket szakaszosan végzik, gazdaságosabbak és képesek mélyreható állapotvizsgálatra. A védelmi rendszerek mérőcsatornái párhuzamosan működnek, költségesebbek, és mélyreható diagnózis nélkül, a mért fizikai paraméter küszöbszint túllépésére védelmi jelet képeznek.

A diagnosztikai vizsgálati eljárásokkal pontos képet lehet kapni a gépek állapotáról, a kezdődő meghibásodásokról, a hibák fajtáiról és nagyságáról. Ezen információk birtokában hatékonyabban használhatók fel az anyagi és a humán erőforrások az üzemfenntartáshoz.

Amennyiben egy cég hibadiagnosztikai, állapotfelügyeleti módszereket használ, képessé válik:

  • a gépek állapotának ismerete alapján hatékony javítási és karbantartási terveket készíteni,
  • időben beszerezni a szükséges anyagokat és eszközöket, megkötni a beszállítói, alvállalkozói szerződéseket,
  • a munkákat hatékonyan előkészíteni,
  • betartva az ütemterveket megszervezni a karbantartási, javítási munkákat,
  • minősíteni az eredményeket, és visszacsatolni azokat a diagnosztikai- és az ütemterv készítő szervezetekhez.

Rezgésanalízis

Az említett vizsgálati technikák közül a rezgésanalízis a legfontosabb. A rezgésjelek adják a legtöbb információt a gépek, és a gépkomponensek állapotáról. A termelés és a biztonság szempontjából a gépeket osztályokba kell sorolni és dönteni kell az egyes gépcsoportok felügyeletének módjáról. A termelés szempontjából legfontosabb gépeket, folyamatos, vagy on-line rezgésmonitorozásnak vetik alá külön erre a célra kiépített rendszer segítségével, amely kritikus rezgésszint elérésekor alarm fény- és hangjelzést is generálhat. Így a gyorsan fejlődő hibák kialakulása megelőzhető. Bizonyos esetekben nem csak figyelmeztető jelzést adnak ki a rezgésfelügyelő rendszerek, hanem relé kontaktus zárásával védelmi jelet is, leállítva a nagy értékű berendezéseket megvédve azokat a súlyos következményektől.

Az olaj analízis, kopásrészecske analízis vagy ferrográfia

Fontos része a modern állapotfüggő karbantartási programoknak, különösen a fontos és értékes berendezések esetén.

Termográfia 

A berendezések felületi hőmérséklet-eloszlásáról készít egy hő-térképet , amely egy könnyen értelmezhető vizuális technika. Segítségével könnyen lehet azonosítani olyan hibákat, amiket más technikával csak nehezen, vagy egyáltalán nem lehetne. Ez az eljárás nagyon fontos a villamos hibák feltárásában.

 Motor áram analízis 

Olyan vizsgálati eljárás, ami elsősorban a repedt, vagy törött villanymotor kalicka rudak beazonosítását teszi lehetővé, és az állórész szigetelési hibáját segít megtalálni.

Ultrahangos hibadetektálás

 

Nagyon széleskörűen alkalmazható diagnosztikai eljárás. Kiemelkedően fontos szerepet játszik a szivárgás detektálásában. Az ultrahangos hibadiagnosztikai műszer viszonylagosan kis költsége ellenére széleskörűen alkalmazható a legváltozatosabb géphibák diagnosztizálásához. Segítségével nagy biztonsággal határozhatók meg a mechanikai- és villamos géphibák nagy része.

 

Az ipari termelő rendszerek gépei állapotfüggő karbantartásának legnagyobb előnye, hogy jelentősen növeli a rendelkezésre állást a gépek nagyobb megbízhatósága révén. A gépek fejlődő hibáinak időbeli változását, trendjét követve tervezhetővé válnak a javítási és karbantartási műveletek, meghatározhatók az optimális állásidők. Az állapotfüggő karbantartás gyakorlata mintegy 10%-os termelékenység növelést eredményez az iparban.

Az állapotfüggő karbantartás másik nagy előnye a tartalék alkatrészekre és a munkaerőre fordított költségek csökkenése. Annak a gépnek a javítása, amelyik üzem közben meghibásodás révén esik ki, általában tízszer annyiba kerül, mint azé a gépé, melynek leállítását és javítását megtervezték.

Sok gép meghibásodik közvetlenül az indítás után a gyártás, vagy javítás során bevitt hibák, esetleg a nem megfelelő installálási munkák miatt. Az állapotfüggő karbantartási technikák lehetővé teszik a bejövő ellenőrzést, vagy a gépek indítás utáni állapot-meghatározását, minősítését.

Az állapotfüggő karbantartási technikák csökkentik a katasztrofális meghibásodások valószínűségét, ami a dolgozók biztonságának növekedését is eredményezi a gazdasági előnyökön túl.

Vissza a hírekhez

Mindannyiunk munkaterületén elengedhetetlen az előírt biztonságtechnikai, munkavédelmi, tűzvédelmi dokumentációk megléte, azok helyessége.

Ingyen kínáljuk Önnek a megoldást!

villamos biztonságtechnikai
állapotfelmérés

munkavédelmi
állapotfelmérés

tűzvédelmi
állapotfelmérés

Minden elkötelezettség nélkül elvégezzük vállalkozása, vagy a beosztásához tartozó terület villamos biztonságtechnikai, munkavédelmi, tűzvédelmi állapotfelmérését. Szakértő kollégáink átvizsgálják a meglévő dokumentációkat, feltérképezik a hiányosságokat és javaslatot tesznek azok megszüntetésére.
Ha a napi feladatok lefoglalják, ha nem kenyere az adminisztráció, bízza ránk a biztonságtechnikai állapotfelmérést.
Keressen meg bennünket, és mi levesszük válláról ezt a terhet!